YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 132 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 132 sách GK Hóa lớp 8

Hãy lập phương trình hóa học của những phản ứng có sơ đồ sau đây:

a) Na2O + H2O → NaOH.

K2O + H2O → KOH.

b) SO2 + H2O → H2SO3.

SO3 + H2O → H2SO4.

N2O5 + H2O → HNO3.

c) NaOH + HCl → NaCl + H2O.

Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O.

d) Chỉ ra loại chất tạo thành ở a), b), c) là gì? Nguyên nhân có sự khác nhau ở a) và b)

e) Gọi tên các chất tạo thành.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

Phương trình hóa học của phản ứng

a) Na2O + H2O→ 2NaOH (Natri hiđroxit)

K2O + H2O → 2KOH (Kali hiđroxit)

b) SO2 + H2O → H2SO3 (Axit sunfurơ)

SO3 + H2O → H2SO(Axit sunfuric)

N2O5 + H2O → 2HNO3 (Axit nitric)

c) NaOH + HCl → NaCl + H2O (Natri clorua)

2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O (Nhôm sunfat)

d) Loại chất tạo thành ở a) (NaOH, KOH) là bazơ kiềm là loại chất tan ở b) (H2SO4, H2SO3, HNO3) là axit, ở c) (NaCl, Al2(SO4)3 là muối.

Nguyên nhân của sự khác biệt là ở a) là oxit bazơ (Na2O, K2O) tác dụng với nước cho bazơ còn ở b) là oxit axit (SO2 ,SO3, N2O5) tác dụng với nước cho axit.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 132 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON