YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 38.5 trang 53 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.5 trang 53 SBT Hóa học 8

Để đốt cháy 68g hỗn hợp khí hidro và khí CO cần 89,6 lit oxi ( ở đktc). Xác định thành phần phần trăm của hỗn hợp ban đầu. Nêu các phương pháp giải bài toán.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.5

* Phương pháp 1:

Phương trình phản ứng:

2CO + O→  2CO2

2H2 + O2 → 2H2O

nO2 = 89,6 : 22,4 = 4 mol

Theo phương trình phản ứng ta có:

Cứ 2 mol H2 (hay CO) đều phản ứng với 1 mol oxi

Vậy x? mol →  4 mol oxi

\(x = \frac{{2.4}}{1} = 8mol\)

Vậy 8 mol hỗn hợp phản ứnng với 4 mol oxi.

Gọi a là số mol ở H2

→ Số mol của CO: 8 – a

Ta có:

mhh = mCO + mH2

→ 68 = 28.(8 - a) + 2a

→ a = 6

→ nCO = 2 mol; nH2 = 6 mol

\(\% {V_{CO}} = \frac{2}{8}.100\%  = 25\% \)

\(\% {V_{{H_2}}} = \frac{6}{8}.100\%  = 75\% \)

Lưu ý: Tỉ lệ số mol cũng chính bằng tỉ lệ thể tích

* Phương pháp 2:

nO2 = 89,6 : 22,4 = 4 mol

Gọi x là số mol của CO

y là số mol của H2

Theo đề bài: 28x + 2y = 68 (1)

Phương trình phản ứng:

2CO    +  O2 → 2CO2   (a)

2 mol     1 mol

x mol       ? mol

2H   + O2 → 2H2O    (b)

2 mol   1 mol

y mol      ? mol

nO2 = nO(a) + nO(b)

\( \to \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = 4\)   (2)

Từ (1) và (2) ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}
28x + 2y = 68\\
\frac{x}{2} + \frac{y}{2} = 4
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
28x + 2y = 68\\
x + y = 8
\end{array} \right.\)

Giải hệ phương trình trên ta có: x = 2; y = 6

Sau đó tính %VCO = 25%; %VH= 75%

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.5 trang 53 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON