YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.1 trang 52 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.1 trang 52 SBT Hóa học 8

a) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

(1) Lưu huỳnh đioxit + nước

(2) Sắt (III) oxit + hidro

(3) Kẽm + dung dịch muối đồng (II) sunfat

(4) Kẽm + axit sunfuric (loãng)

(5) Canxi oxit + nước

b) Các loại phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.1

a) Các phương trình hóa học:

(1) SO+ H2O → H2SO 3

(2) Fe2O+ 3Ht⟶ 2Fe + 3H2O

(3) Zn + CuSO→ ZnSO+ Cu

(4) Zn + H2SO→ ZnSO+ H2

(5) CaO + H2O → Ca(OH)2

b) - Phản ứng hóa hợp là các phản ứng: (1); (5).

- Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng: (2).

- Phản ứng thế là các phản ứng: (3), (4).

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.1 trang 52 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON