Tiếng Anh Lớp 8 Unit 7: My neighborhood - Hàng xóm của tôi

 • Unit 7: My neighborhood - Getting Started

  Unit 7: My neighborhood - Getting Started
  Bài học Getting Started Unit 7 Lớp 8 - My neighborhood hướng dẫn các em thảo luận gọi tên một số địa điểm ở khu vực mình sống.

  6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: My neighborhood - Listen and Read

  Unit 7: My neighborhood - Listen and Read
  Bài học Listen and Read Unit 7 tiếng Anh lớp 8 - My neighborhood hướng dẫn các em nghe và thực hành đọc hội thoại với nội dung xoay quanh đề tài về hàng xóm và khu vực sống.

  8 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: My neighborhood - Speak

  Unit 7: My neighborhood - Speak
  Bài học Speak Unit 7 Lớp 8 - My neighborhood hướng dẫn các em thực hành hỏi và trả lời thông tin về cách gửi bưu kiện từ bưu điện.

  4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: My neighborhood - Listen

  Unit 7: My neighborhood - Listen
  Bài học Listen Unit 7 Lớp 8 - My neighborhood hướng dẫn các em nghe và điền thông tin còn thiếu cùng với việc kiểm tra nội dung đúng sai của bài.

  5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: My neighborhood - Read

  Unit 7: My neighborhood - Read
  Bài học Read Unit 7 tiếng Anh lớp 8 - My neighborhood giúp các em rèn luyện kỹ năng đọc hiểu qua một số bài tập trong chương trình SGK.

  11 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: My neighborhood - Write

  Unit 7: My neighborhood - Write
  Bài học Write Unit 7 Lớp 8 - My neighborhood hướng dẫn các em viết thông báo về sự kiện, nhân dịp nào đó đến mọi người.

  13 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: My neighborhood - Language Focus

  Unit 7: My neighborhood - Language Focus
  Bài học Language Focus Unit 7 Lớp 8 - My neighborhood giới thiệu đến các em một số điểm ngữ pháp trong bài với cách so sánh và phân biệt dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành.

  7 trắc nghiệm 13 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: My neighborhood - Vocabulary

  Unit 7: My neighborhood - Vocabulary
  Bài học Vocabulary Unit 7 Lớp 8 - My neighborhood cung cấp cho các em toàn bộ từ vựng với đầy đủ ngữ nghĩa, hi vọng bài học giúp ích cho các em trong việc tra cứu và ghi nhớ từ mới.

  5 trắc nghiệm 9 hỏi đáp

  Xem chi tiết