ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 38 Bài luyện tập 7

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 38 về Bài luyện tập 7 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 4 gam
  • B. 8 gam
  • C. 23 gam
  • D. 16 gam
  • A. Phản ứng cháy
  • B. Phản ứng thế
  • C. Phản ứng hóa hợp
  • D. Phản ứng nhiệt phân
   
   
  • A. Na, Mg
  • B. Al, Fe
  • C. Zn, Na
  • D. Li, K
  • A. Dung dịch muối
  • B. Dung dịch Bazơ
  • C. Dung dịch axit
  • D. Nước
  • A. Kali sunfat
  • B. Kali sunfurơ
  • C. Kali hiđrosunfat
  • D. Kali hiđrosunfuric
 • Câu 6:

  Kim loại không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

  • A. Na
  • B. Ca
  • C. Ba
  • D. Fe
 • Câu 7:

  Chọn đáp án đúng

  • A. Cu + H2SO4 đ → CuSO+ H2
  • B. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
  • C. CaCO3 (to)→ CaO + CO2
  • D. NaOH → Na + H2O
 • Câu 8:

  Công thức hóa học của muối ăn:

  • A. NaCl
  • B. NaI
  • C. KCl
  • D. KI
 • Câu 9:

  Khử 1,5 g sắt (III) oxit bằng khí H2. Thể tích khí hidro (đktc) cần dùng là

  • A. 2,34 l
  • B. 1,2 l
  • C. 0,63 l
  • D. 0,21 l
 • Câu 10:

  Cho CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O. Biết mCaO = 0,56g. Tính mCaSO4

  • A. 13,6 g
  • B. 0,136 g
  • C. 1,36 g
  • D. 2,45 g
 

 

YOMEDIA
1=>1