YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.16 trang 54 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.16 trang 54 SBT Hóa học 8

Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5g axit H2SO4.

a) Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc.

b) Chất nào thừa sau phản ứng và thừa bao nhiêu gì?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.16

nFe = 22,4 : 56 = 0,4 mol

nH2SO4 = 24,5 : 98 = 0,25 mol

Fe  +  H2SO→ FeSO4  + H2

0,4        0,25                    ? mol

→ Fe dư, H2SO4 hết.

a) Theo pt nH2 = nH2SO4 = 0,25 mol ⇒ VH2 = 0,25 .22,4 = 5,6 l

b) Sắt thừa sau phản ứng:

Theo pt nFe(pư) = nH2SO4 = 0,25 mol ⇒ mFe (pư) = 0,25 .56 = 14g

mFe (dư) = 22,4 - 14 =8,4 g

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.16 trang 54 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Tấn Thanh

  Câu 1 Cho hỗn hợp A gồm Na , Al và Fe phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được V (lít) khí H2. Nếu thay Na và Fe trong hỗn hợp A bằng kim loại M ( hóa trị II, không đổi ) có khối lượng bằng \(\dfrac{1}{2}\)tổng khối lượng của Na và Fe, khối lượng Al vẫn giữ nguyên thì thu được dung dịch B. Hòa tan hoàn toàn dung dịch B vào dung dịch H2SO4 loãng dư cũng thu được V (lít) khí H2 . Xác định kim loại M. Biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện t0 và p.

  Câu 2 Hòa tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp hai kim loại X (II) và Y (III) trong dung dịch HCl, thu được dung dịch Z và 1,12 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Z thu được m (gam) muối khan

  a Tính m

  b Xác định tên 2 kim loại, biết nX : nY = 1:1và 2MY < MX < 3MY

  Câu 3 Cân bao nhiêu ml dung dịch HNO3 40% ( D= 1,25 gml) và dung dịch HNO3 10% (D = 1,06 gml) để pha thành 2 lít dung dịch HNO3 15% (D=1,08gml)

  Câu 4 Cân bằng các PTHH sau

  a Al + HNO3 ---> Al(NO3)3 + NxOy + H2O

  b (NH4)2Cr2O7 \(\underrightarrow{t}\) Cr2O3 + N2 + H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  cho 13 g kim loai hóa trị 2 tan hoàn toàn trong dd HCl thu được 27,2 g muối

  a) xác định tên kim loại

  b) tinh thể tích H2 sinh ra

  c) cho kim loai trên cùng với nhôm sắt lần lượt tác dung với dd H2SO4 loãng .để thu được cùng một thể tích khí H2 thì khối lượng kim loại nao la nho nhất

  giúp với cần gấp ạ !!bucminh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Hòa tan hoàn toàn 18.6g hỗn hợp kim loại kẽm và sắt trong dung dịch H2SO4 loãng thu được 6.72 lít khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn.
  Tính khối lượng mỗi kim loại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Nhận biết các chất rắn: Cu, Fe, Na, Na2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Cho 5,4g nhôm vào 200ml dung dịch H2SO4 1,35M

  a.kim loại hay axit còn dư? Tính khối lượng chất còn dư lại

  b.tính thể tích khí thoát ra ở đktc

  c.tính nồng độ mol của dd tạo thành sao phản ứng. Coi thể tích của dd thay đổi không đáng kể

  P/s: bạn nào giúp mình giải cặn kẽ câu c được không ạ :((

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  1 cho 8,96 l khí CO đi qua ống sứ tròn, dài, nung nóng chứa m g bột đồng(II) oxit.khi pư kết thúc thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so voi khi H2 là 18. tính m? biết các khí đo ở đktc

  2 khử hoàn toàn m gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, lượng kim loại thu được sau pư cho vao dd HCl dư đến khi pư kết thúc đem toàn bộ khí thu được khử một oxit của kim loại R bị khử cũng là m g. Tìm CTPT kim loại R?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Câu 11: cho 6,5 g kẽm tác dụng vừa đủ với 200ml dụng dịch HCL

  a) tính nồng độ mol dd axit đã tham gia

  b) tính thể tích khí hiđrô thu được ở đktc

  Câu 13: Cho kim loại sắt phản ứng hoàn toàn với 150g dd HCl 3,65%

  A) viết pthh

  B) tính thể tích khí hiđrô thu được ở đktc

  C) dùng lượng khí H² thu được khử hết 1 lượng bột đồng (||) oxit. Tính khối lượng đồng thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  1/ cho 0,3g 1 oxit kim loại tác dụng với H2O -> 186ml H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Xác định kim loại.

  2/ bằng pưhh hãy nhận biết 4 lọ mất nhãn sau: H2SO4, KOH,KCl và H2O

  giúp mình với,mk cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  a. Chỉ dùng nước và quì tím, hãy trình bày cách phân biệt các chất rắn sau bằng phương

  pháp hóa học: CaO, Na 2 O, NaCl, Na, P 2 O 5

  b. Tại sao không thể dập tắt đám cháy của kim loại Mg bằng khí CO 2 ?

  c. Nêu phương pháp để tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp khí gồm: CO 2 và H 2

  d. Trộn tỉ lệ về thể tích (đo ở cùng điều kiện) như thế nào, giữa O 2 và N 2 để người ta thu

  được một hỗn hợp khí có tỉ khối so với H 2 bằng 14,75?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  1. Nêu hiện tượng và viết pthh xảy ra khi nhúng quỳ tím vào dung dịch chứa axit clohidric.

  2. Hoàn thành pthh và cho biết loại phản ứng: K + H2O ------->

  3. Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các lọ mất nhãn chứa các dung dịch sau: H2SO4, NaOH, H2O.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Hòa tan hoàn toàn 15,7g hỗn hợp 2 kim loại kẽm và nhôm vào dd axit clohidric

  A viet phuong trinh

  B tính khoi luong moi kim loai, biet rang nhom chiem 17,2%. Khoi luong hon hop kim loại

  C tinh the tich khi H2 thu duoc ở dktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  Có 3 bình đựng riêng biệt các dung dịch trong suốt sau : dd NaOH ; dd axit HCl ; dd Ca(OH)2 .Băng phương pháp nao nhận biết các dd trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  bài 7,3:hòa tan hoàn toàn 5,5 gam hỗn hợp gồm Al và Fe bằng HCl 14,6%(D=1,08ghttps:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.ml) thu được 4,48 lít H2(đktc)

  a)tính % khối lượng mỗi kim loại

  b)tính thể tích HCl tối thiểu cần dùng

  c)tính C% các muối có trong dung dịch sau phản ứng (phần c tính cũng được ko tính cũng được các bạn nha)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  đốt 6.72 l khí h2 trong 3.36 l khí o2 (điều kiện tiêu chuẩn) tính khối lượng h2o thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Một hỗn hợp kim loại X gồm 2 kim loại Y và Z có tỉ số khối lượng là 1:1. Trong 44,8g hỗn hợp X, có số hiệu mol của Y và Z là 0,05 mol. Mặt khác nguyên tử khối của Y>Z là 8. Xác định kim loại Y và Z

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Một hồn hợp gồm :1,5 mol khí O2 và 2,5 mol khí N2 và 0,5 mol khí CO2 và 0,5 mol khí SO2.

  a.Tính thể tích hồn hợp khí đó ở đktc

  b.Tình khối lượng của hồn hợp khí đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Phải pha thêm bao nhiêu g H2O vào dung dịch H2SO4 - 50% để thu được dung dịch H2SO4 - 20%.Tính tỉ lệ về khối lượng giữa nước và axit phải dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Cho các lọ chứa các dung dịch riêng biệt : NH4Cl ; Zn(NO3)2 , (NH4)2SO4 ; NaCl ; phenolphtalein ; Na2SO4 , HCl bị mất nhãn . Chỉ dùng thêm dung dịch Ba(OH)2 làm thuốc thử có thể nhận biết được bao nhiêu chất trong số các chất đã cho ? Viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON