YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 106 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 106 sách GK Hóa lớp 10

Sục khí Cl2 qua dung dịch Na2CO3 thấy có khí CO2 thoát ra. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

Khi sục khí Cl2 qua dung dịch Na2CO3, đầu tiên Clo phản ứng với nước trước:

Cl2 + H2 HCl + HClO

Sau đó, axit HCl tạo thành phản ứng với Na2CO3 theo pthh như sau:

2HCl + Na2CO3  → 2NaCl + CO2↑ + H2O

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 106 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON