YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 30 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 30 sách GK Hóa lớp 10

Trong nguyên tử, những electron của lớp nào quyết định tính chất hoá học của nguyên tử nguyên tố đó ? Cho thí dụ.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

- Trong nguyên tử, những electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất hoá học của nguyên tử nguyên tố.

- Thí dụ:

+ Liti, natri có 1 e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính chất của kim loại; có khả năng nhường 1 electron để thành ion dương. Trong các phản ứng thể hiện số oxi hóa -1

+ oxi và lưu huỳnh đều có 6e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính chất của phi kim.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 30 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON