YOMEDIA

Bài tập 6.8 trang 15 SBT Hóa học 10

Bài tập 6.8 trang 15 SBT Hóa học 10

Trong một nguyên tử, tổng số eác hạt : proton, nơtron và electron bằng 28. Biết rằng số nơtron bằng số proton cộng thêm một.

a) Hãy cho biết số proton có trong nguyên tử.

b) Hãy cho biết số khối của hạt nhân.

c) Viết cấu hình electron của nguyên tử.

d) Hãy cho biết đó là nguyên tử của nguyên tố nào ?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.8

Gọi X là số proton. Vì số proton bằng số electron nên X cũng là số electron. Theo đề bài, số nơtron bằng (x + 1). Từ đó ta có phương trình :

2x + x + 1 = 28 ⇒ 3x = 28 - 1 = 27 ⇒ x = 9

a) Vậy số proton là 9, số nơtron là 10, số electron là 9e

b) Số khối A = 9 + 10= 19.

c) Với 9 electron, cấu hình electron sẽ là 1s22s22p5

d) Với Z = 9. Đó là nguyên tố flo (F).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.8 trang 15 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Hương Lan

  1) Viết cấu hình e của nguyên tố có:

  a) Z=35

  b) Z=29

  2) Lớp M có bao nhiêu phân lớp? Chia tối đa bao nhiêu e?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:

  1s22s22p4;                                   1s22s22p3;

  1s22s22p63s23p1;                           1s22s22p63s23p5.

  a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tử.

  b) Hãy xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Một nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn.

  a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp electron ngoài cùng ?

  b) Lớp electron ngoài cùng là lớp electron thứ mấy ?

  c) Viết số electron ở từng lớp electron.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA