YOMEDIA

Bài tập 1 trang 34 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 34 SGK Hóa học 10 nâng cao

Dãy nào trong các dãy gồm các phân lớp electron đã bão hòa?

A. s1, p3, d7, f12

B. s2, p5, d9, f13

C. s2, p4, d10, f11

D. s2, p6, d10, f14.

VDOC

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Dãy gồm các phân lớp electron đã bão hòa là s2, p6, d10, f14.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 34 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Ngoc Nga

  Ở điều kiện thường, kim loại M có cấu trúc mạng lập phương tâm khối trong đó thể tích của các nguyên tử chiếm 68% thể tích tinh thể. D của M = 7,2g/cm2. Nếu coi nguyên tử M dạng hình cầu thì bán kính gần đúng của nó là 0,125nm. Tìm M?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  ngọc trang

  Cho cái cách tính cặn kẽ nhất ạ!

  Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử của nguyên tố X và Y là 136 trong đó

  tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là40 . Số hạt mang điện trong hạt

  nhân của Y nhiều hơn số hạt  mang điện trong hạt nhân của X là 4 .

  a. Viết cấu hình electron của nguyên tử Y, nếu Y mất 2e thì cấu hình electron như thế nào?

  b.Tính bán kính gần đúng của nguyên tử X,biết thể tíchmol tinh thể X là 25,81 cm 3 và trong

  tinh thể các nguyên tử X chỉchiếm 74% thể tích còn lại là các khe trống.

  Cho số Avogađro = 6,023.10 23

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Câu 8.

  Hãy xác định độ bất định về động lượng và tốc độ cho một electron khi nó chuyển động trong một vùng không gian theo một chiều xác định (giả sử theo chiều x) với độ rộng bằng cỡ đường kính của nguyên tử (~ 1Ǻ).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hà Nhân

  Bài​ 1 Nguyên tử có​ bá​n kính​ là​ 1,44 Å​. Khối​ lươợng​ mol của​ nguyê​n tử​ X là​ 197. Cá​c nguyê​n tử​ X chiế​m 74 % thể​ tíc​h tinh thể​ còn​ lại​ là​ khe trống​. Khối​ lươợng​ riê​ng của​ X là​ ?
  ​Bài​ 2: CHo á​n kính​ nguyê​n tử​ của​ nguyê​n tố​ vàng​ là​ 1,447. 10^​-8 cm, Khối​ lượng​ riê​ng của​ vàng​ là​ 19,32 g/cm^3 và​ khối​ lượng​ nguyê​n tử​ vàng​ llaf196,97 .COi nguyê​n tử​ vàng​ có​ dạng​ hình​ cầu​. TÍn​h đ​ộ​ đ​ặt​ khít​ của​ tinh thể​ vàng
  ​(Giai chi tiết​ dùm​ mình​ nha :D

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 • Việt Hoàng Trịnh

  đề bài:

  1.Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt cơ bản là 60, trong hạt nhân số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Nguyên tử nguyên tố D có 11 electron p. Nguyên tử nguyên tố E có 4 electron và 6 electron độc thân

  a) Dựa trên cấu hình electron, cho biết vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

  b)So sánh và giải thích bán kính nguyên tử và ion A,A2+,D-

  2.vẽ mô hình và cách tiến hành điều chế HCl bằng những hóa chất và dụng cụ đơn giản có sẵn trong phòng thí nghiệm sao cho an toàn. ghi rõ các các chú thích cần thiết

  3.Sục khí Clo vào dung dịch NaOH loãng thu được dung dịch A , hòa tan I2 vào dung dịch NaOH loãng thu được dung dịch B(các thí nghiệm thực hiện ở nhiệt độ phòng)                                                   a)Viết phương trình hóa học của các phản ứng và rút ra nhận xét                                                                                                                 

  b)Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho lần lượt dung dịch hỗn hợp Hcl và FeCl2, dung dịch Br2,H2O2 vào dung dịch A,(không có Clo dư)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)