YOMEDIA

Bài tập 6.2 trang 14 SBT Hóa học 10

Bài tập 6.2 trang 14 SBT Hóa học 10

Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số electron ở lớp vỏ nguyên tử nguyên tố X là

A. 18.    

B. 23.    

C. 15.    

D. 17.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.2

Ta có hệ phương trình: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
2Z + N = 52\\
Z + N = 35
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
Z = 17\\
N = 18
\end{array} \right.\)

⇒ Z = số p = số e = 17

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.2 trang 14 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Phương Khanh

  Mệnh đề nào sau đây không đúng?

  (1)Số điện tích hạt nhân đặc trưng cho 1 nguyên tố

  (2)Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton

  (3)Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron

  (4)Chỉ có trong nguyên tử oxi mới có 8 electron

  A.3 và 4

  B.1 và 3

  C.4

  D.3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  mọi người cho mk hỏi nói chỉ có oxi mới có electron đúng hay sai ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  1.X2O5 có tổng số proton trong phân tử là 54.

  Viết cấu hình X gọi tên

  2.XO4 2- có tổng số electron 50. YH4 + có tổng proton là 11

  Gọi tên viết cấu hình X, Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA