YOMEDIA

Bài tập 6.4 trang 15 SBT Hóa học 10

Bài tập 6.4 trang 15 SBT Hóa học 10

Một nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 16.

a) Nguyên tử đó có bao nhiêu electron ?

b) Hãy viết công thức biểu diễn cấu hình electron của nguyên tử đó.

c) Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử đó có bao nhiêu electron, đó là những electron gì ?

d) Đó là nguyên tử của một nguyên tố kim loại hay phi kim ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.4

a) Nguyên tử có 16 electron

b) 1s22s22p63s23p4

c) Lớp electron ngoài cùng có 6 electron trong đó có 2 electron s và 4 electron p

d) Đó là nguyên tử của một nguyên tố phi kim

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.4 trang 15 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Hai nguyên tố X,Y tạo bởi các ion X3+, Y+ tương ứng có số electron bằng nhau. Tổng số hạt(p,e,n) trong hai ion bằng 70. Nguyên tố X,Y là nguyên tố nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Điện tích hạt nhân của nguyên tử A là 27,234.10-19 C. Tính số e ở lớp vỏ ngoài của nguyên tử A?

  A.17

  B.16

  C.14

  D.15

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Cho ba nguyên tố A,M,X có cấu hình lớp E lớp ngoài là 3S1, 3S23P1, 3S23P5.

  a, xác định vị trí và tên của A,M,X.

  b, hoàn thành phương trình phản ứng:

  A(OH)M +MXN ->A1(kết tủa) +.........

  A1 +HX -> MXU +H2O

  M+X2 ->MXN

  Giải hộ mình với ạ!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA