YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.6 trang 15 SBT Hóa học 10

Bài tập 6.6 trang 15 SBT Hóa học 10

Một số nguyên tử có cấu hình electron như sau:

X. 1s22s22p1

Y. 1s22s2

Z. 1s22s22p63s23p6

Hỏi nguyên tử nào là nguyên tử của một nguyên tố s ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.6

Nguyên tử có cấu hình Y: 1s22s2 là nguyên tố s vì e cuối cùng điền vào phân lớp s.

Nguyên tử có cấu hình X: 1s22s22p1 và Z: 1s22s22p63s23p 6  là nguyên tố p vì e cuối cùng điền vào phần lớp p

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.6 trang 15 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF