Hoá Học 10 Chương 1: Nguyên Tử

 • Bài 1: Thành phần nguyên tử

  Bài 1: Thành phần nguyên tử
  Nội dung bài giảng trình bày các thí nghiệm tìm ra electron, hạt nhân, proton, nơtron và cụ thể đặc điểm các loại hạt trong nguyên tử: Điện tích, khối lượng...  

  5 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

  Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị
  Nội dung bài giảng giải thích sự liên quan giữa số đơn vị điện tích hạt nhân với số proton và số electron; Đề cập đến cách tính số khối của hạt nhân; các khái niệm thế nào là nguyên tố hóa học, đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình...

  5 trắc nghiệm 13 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Luyện tập Thành phần nguyên tử

  Bài 3: Luyện tập Thành phần nguyên tử
  Bài học củng cố kiến thức về Thành phần cấu tạo nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, khối lượng, kích thước, điện tích các hạt. Các định nghĩa nguyên tố hóa học, kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình...Rèn luyện kĩ năng xác định số electron, proton, notron, nguyên tử khối,...

  10 trắc nghiệm 10 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

  Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
  Nội dung bài giảng truyền đạt sự chuyển động của electron trong nguyên tử? Cấu tạo vỏ nguyên tử ra sao? Thế nào là lớp? Phân lớp electron? Mỗi lớp và phân lớp có tối đa bao nhiêu electron?

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Cấu hình electron

  Bài 5: Cấu hình electron
  Nội dung bài học giúp học sinh nắm bắt sự sắp xếp các electron trong vỏ nguyên tử của các nguyên tố như thế nào? Cách viết cấu hình electron nguyên tử, đặc điểm của electron lớp ngoài cùng

  5 trắc nghiệm 8 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử

  Bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử
  Bài luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử củng cố kiến thức: Thứ tự các phân lớp electron theo chiều tăng dần mức năng lượng trong nguyên tử; Số electron tối đa của phân lớp; của một lớp; Cấu hình electron nguyên tử...

  10 trắc nghiệm 10 hỏi đáp

  Xem chi tiết