YOMEDIA

Hỏi đáp về Cấu tạo vỏ nguyên tử - Hóa học 10

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 10 Bài 6 Cấu tạo vỏ nguyên tử các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

RANDOM

Danh sách hỏi đáp (76 câu):

 • Đình Dương Vũ
  Đê hoà tan hoàn toàn 6,4 g hỗn hợp gồm kim loại R(chỉ có hoá trị 2) và oxit của nó vừa cần đủ 400 ml dung dịch HCl 1M.Xác định kim loại R.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Gia Tuệ
  Tính khối lượng nguyên tử kg,g/uFlo:9e,9p,10n
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khang Ngô
  Công thức electron của phân tử nitơ là
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Mai Nghi

   Viết cấu hình e nguyên tử các nguyên tố có z=9,11,20,21,24,25,29,42. Hỏi mỗi nguyên tử có mấy lớp e?  Lớp ngoài cùng có máy e? Là kim loại phi kim hay khí hiếm

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Hữu Siêu Nhựt

  Nguyên tử R có tổng số hạt 49. Trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện dương là 1 hạt.

  a/ Xác định số electron, số proton, số no7tron, điện tích hạt nhân, số khối và viết kí hiệu nguyên tử R

  b/ viết cấu hình electron nguên tử R. R là nguyên tố s, p, d hay f? vì sao?

  c/ R là kim loại hay phi kim hay khí hiếm?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuyết Ngân

  Cho 1dd chứa 16,38g muối. Nã tác dụng với lượng dư AgNO3 thu được 40,18g kết tủa.
  a, Tìm khối lượng nguyên tử X, tên X

  b, Biết X có 2 đồng vị, trong đó đồng vị thứ nhất hơn đồng vị thứ 2 50% về số nguyển tử và hạt nhân đồng vị thứ nhất kém đồng vị thứ 2 là 2 nơtron.Tìm số khối mỗi đồng vị.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ánh Dương

  Tổng số hạt ( proton, noron, electron) trong phân tử MXlà 264. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 72; và cũng trong MX3 thì số hạt không mang điện của X gấp 15 lần số hạt không mang điện của M. Biết số khối của X lớn hơn số khối của M là 44 đơn vị. 
  Viết kí hiệu nguyên tử của M,X và viết công thức phân tử của MX3.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần

  Nguyên tử nguyên to X có tổng số hạt cơn bản là 82 số khối A=56 điện tích hạt nhân của X là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai

  câu 4 ; electron liên kết chặt chẽ với hạt nhân nhất thuộc lớp nào trong các lớp dưới đây ?

  a, Lớp L b, Lớp O c, Lớp K d, Lớp N

  5. Trong các kí hiệu về phân lớp electron , kí hiệu nào sai ?

  a, 5s2 b, 3d6 c, 2p10 d,4f14

  6, trong phân lớp , lớp N có số phân lớp tối đa là ;

  A,2 b,3 c,4 d,5

  7. Nguyên tử của nguyên tố nhôm có 13e và cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1 , kết quả đúng là

  a, lớp electron ngoài cùng của nhôm có 3e

  b, lớp electron ngoài cùng của nhôm có 1e

  c, Lớp L / lớp thứ 2/ của nhôm có 3e

  d, Lớp L / lớp thứ 2 / của nhôm là lớp electron ngoài cùng

  8. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. nguyên tử của nguyên tố Y có hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện là 8 . Zx và Zy

  a, 13 và 35 b. 13 và 17 c, 12 và 17 d, 14 và 35

  9. Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng đc phân bố vào phân lớp 3p1 . nguyên tử của nguyên tố Y có electron cuối cùng đc phân bố vào phân lớp 3p3 . số proton của X và Y lần lượt là

  a, 13 và 15 b, 12 và 14 d, 13 và 14 d, 12 và 15

  10. Mỗi nguyên tử x có 3 lớp . ở trạng thái cơ bản số electron trong lớp M là

  a, 2 b,8 c,18 d,32

  ai làm hộ mình vs ạkhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy

  Tổng hạt là 25 tỉ lệ mang điện và không mang điện là 8:9 . Tìm N P E A Z và kí hiệu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • can chu

  4 , Cho a gam kim loại R phản ứng vừa đủ với 28,4 gam khí Clo thì thu được 43,52 gam muối clorua với hiệu xuất 80%. Tính khối lượng a và tên của Kim loại R là gì ?
  5 , Trong các ion sau đây , ion nào không có cấu hình electron của khí hiếm? Giải thích tại sao ?
  A: Zn ( 2+ ) B: Ca ( 2+ ) C: Cl ( 1- ) D: K ( 1+ )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần

  Nguyên tử có nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2 3p4 . hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X

  Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số electron ở các phân lớp p là 11 . hãy viết cấu hình electron của nguyên tử Y

  ai biết giải hộ e với ạ... thanks khocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang

  khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55g/cm3 . giả thiết rằng , trong tinh thể canxi các ng.tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể , phần còn lại là khe rỗng . tính bán kính ng.tử canxi . (0,191nm)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Co Nan

  Giúp mình giải 3 bài này với ạ!

  Bài 1:Nguyên tử nguyên tố A có tổng số 39 số hạt n nhiêfu hơn số hạt P là 1 hạt. Xác định số khối của A

  Bài2: nguyên tử R có tổng số hạt 34 trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt ko mang điện tích. Xác định số khối của R

  Bài3: Tổng số hạt của nguyên tử K là 28. Xác định số lượng các loại hạt của K.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Minh

  Số electron trong phân lớp d của ion M2+ là 4e .Ở trạng thái cơ bản số e độc thân của M Là

  A.6 B. 4 C.3 D.5

  Nhờ mọi người giúp và giải thích

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Đào

  Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố Antimon (Sb) là 121,76. Sb có 2 đồng vị. Biết A=121 chiếm 62%. Tìm nguyên tử khối của đồng vị thứ 2.

  Mình đang cần gấp mà lại không biết làm. Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn nhiều ạ

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân

  Xác định số hiệu nguyên tử biết tổng số electron trên phân lớp s là bằng 7

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang

  trong 1,5 kg Cu có bao nhiêm gam electron? Cho biết 1 mol nguyên tử Cu có khối lượng bằng 63,546 gam, một nguyên tử đồng có 29 electron

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn

  Câu 1 cho 1s , 2p , 3d .Cho biết ý nghĩa của từng kí hiệu

  Caau2 Nguyên tử X có cấu hình electronnguyeen tử 1s2, 2s2 , 2p6 ,3s2 ,3p3

  a)Cho biết só electron của X ?

  b)cho biết số lớp , phân lớp electron và số electrontreen mỗi lớp và phân lớp

  c)Cho biết lớp và phân lớp đã bão hòa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  có hợp chất M2X3. cho biết :

  a. tổng số hạt proton , notron , electron là 212 , trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 68 , khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 40

  b. tổng 3 loại hạt trên trong ion M^3+ nhiều hơn trong ion X^2- là 53 . xác định công thức phân tử của hợp chất M2X3

  ( GIÚP MÌNH BÀI NÀY VS )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long

  Tổng số hạt p,n,e của nguyên tử X là 42. Số hạy mang đien bằng số hạt mang điện . Tìm nguyên tử khối của X ( hay chỉ cần tìm số hạt p,n,e thui )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Ngọc

  c1:nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt là 52,số khối là 35.Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố X

  c2:giả thiết trong tinh thể,các nguyên tử sắt là những hình cầu chiếm 75% thể tích,phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu, cho nguyên tử khối của fe là 55,85 đvC,ở 20 độ C khối lượng riêng của Fe là 7,78g/cm3.Bán kính nguyên tử gần đúng của Fe

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An

  Cr ( Z = 24 )

  viết cấu hình e , cho biết chu kì , nhóm , là kim loại hay phi kim. Giải thích ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang

  nguyên tử X có số hiệu nguyên tử bằng 7

  a) cấu hình và xác định vị trí của nó trong bảng tuần hoàn

  b) công thức hợp chất khí của Y với hidro

  c) viết công thức cấu tạo và công thức electron của hợp chất trên. Xác định hóa trị của Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang

  1. Ion A3- có 18 e. Hạt nhân nguyên tử A có 16 n

  a. Tìm nguyên tử khối của A

  b. Cho biết số e hóa trị của A

  2. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s24p4. Hãy viết cấu trúc e của nguyên tử X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA