ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 30 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 30 sách GK Hóa lớp 10

Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau:

a) 2s.

b) 3p.

c) 4s.

d) 3d.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Số electron tối đa ở các phân lớp trên là:

a) 2s2 : 2 electron

b) 3p6 : 6 electron

c) 4s2 : 2 electron

d) 3d10 : 10 electron

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 30 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1