YOMEDIA

Bài tập 6.1 trang 14 SBT Hóa học 10

Bài tập 6.1 trang 14 SBT Hóa học 10

Nguyên tử photpho \(_{15}^{31}P\) có khối lượng m = 30,98u.

Số khối của photpho là

A. 30,98 

B. 31  

C. 30,98

D. 15

Nguyên tử khối của P là

A. 30,98   

B. 31   

C. 30,98

D. 15

Khối lượng mol nguyên tử của P là

A. 30,98   

B. 31.   

C. 30,98     

D. 15

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.1

a) Số khối của photpho là 31 (đáp án B đúng).

b) Nguyên tử khối của photpho là 30,98 (đáp án A đúng).

c) Khối lượng mol nguyên tử của photpho là 30,98 g/mol (đáp án C đúng).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.1 trang 14 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • thu phương

  . 3 nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 17; 18; 19; X; Y, Z có thể là:

  A. Phi kim, kim loại, phi kim. B. Phi kim, phi kim, kim loại.

  C. Kim loại, khí hiếm, phi kim. D. Phi kim, khí hiếm, kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7.Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8.X và Y là các nguyên tố:

  A.Al và Br

  B.Al và Cl

  C.Mg và Cl

  D.Si và Br

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Một nguyên tử X có tổng số e ở các phân lớp p là 11.Hãy cho biết X thuộc về nguyên tố hóa học nào sau đây?

  A.Nguyên tố s

  B.Nguyên tố p

  C.Nguyên tố d

  D.Nguyên tố f

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA