YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.1 trang 14 SBT Hóa học 10

Bài tập 6.1 trang 14 SBT Hóa học 10

Nguyên tử photpho \(_{15}^{31}P\) có khối lượng m = 30,98u.

Số khối của photpho là

A. 30,98 

B. 31  

C. 30,98

D. 15

Nguyên tử khối của P là

A. 30,98   

B. 31   

C. 30,98

D. 15

Khối lượng mol nguyên tử của P là

A. 30,98   

B. 31.   

C. 30,98     

D. 15

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.1

a) Số khối của photpho là 31 (đáp án B đúng).

b) Nguyên tử khối của photpho là 30,98 (đáp án A đúng).

c) Khối lượng mol nguyên tử của photpho là 30,98 g/mol (đáp án C đúng).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.1 trang 14 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF