YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.9 trang 15 SBT Hóa học 10

Bài tập 6.9 trang 15 SBT Hóa học 10

Hãy cho biết số electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tử có số electron lần lượt bằng:

a) 3    

b) 5    

c) 6    

d) 8

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.9

a) Cấu hình electron: 1s22s1 → 1 electron ở lớp ngoài cùng.

b) Cấu hình electron: 1s22s22p1 → 3 electron ở lớp ngoài cùng.

c) Cấu hình electron: 1s22s22p2 → 4 electron ở lớp ngoài cùng.

d) Cấu hình electron: 1s22s22p4 → 6 electron ở lớp ngoài cùng.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.9 trang 15 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF