AMBIENT

Bài tập 6.9 trang 15 SBT Hóa học 10

Bài tập 6.9 trang 15 SBT Hóa học 10

Hãy cho biết số electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tử có số electron lần lượt bằng:

a) 3    

b) 5    

c) 6    

d) 8

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.9

a) Cấu hình electron: 1s22s1 → 1 electron ở lớp ngoài cùng.

b) Cấu hình electron: 1s22s22p1 → 3 electron ở lớp ngoài cùng.

c) Cấu hình electron: 1s22s22p2 → 4 electron ở lớp ngoài cùng.

d) Cấu hình electron: 1s22s22p4 → 6 electron ở lớp ngoài cùng.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.9 trang 15 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thủy

  Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:

  1s22s22p4;                                   1s22s22p3;

  1s22s22p63s23p1;                           1s22s22p63s23p5.

  a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tử.

  b) Hãy xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Một nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn.

  a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp electron ngoài cùng ?

  b) Lớp electron ngoài cùng là lớp electron thứ mấy ?

  c) Viết số electron ở từng lớp electron.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử của một nguyên tố thuộc nhóm VIIA là 28.

  a) Tính nguyên tử khối.

  b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>