YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 30 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 30 sách GK Hóa lớp 10

Các electron thuộc lớp K hay lớp L liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn? Vì sao?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Điện tích hạt nhân là điện tích dương nên lớp càng gần tức là khoảng cách càng gần thì lực hút vào hạt nhân càng lớn. Các electron thuộc lớp K liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn lớp L vì gần hạt nhân hơn. 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 30 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON