YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 30 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 30 sách GK Hóa lớp 10

Các electron thuộc lớp K hay lớp L liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn? Vì sao?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Điện tích hạt nhân là điện tích dương nên lớp càng gần tức là khoảng cách càng gần thì lực hút vào hạt nhân càng lớn. Các electron thuộc lớp K liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn lớp L vì gần hạt nhân hơn. 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 30 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1