RANDOM
VIDEO

Bài tập 7 trang 30 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 30 sách GK Hóa lớp 10

Cấu hình electron của nguyên tử cho ta những thông tin gì? Cho thí dụ.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 7

 
 

Cấu hình electron của nguyên tử cho ta biết: 

Sự phân bố electron trên các lớp và phân lớp.

Từ đó dự đoán được nhiều tính chất của nguyên tử nguyên tố.

Thí dụ: Na: 1s2 2s2 2p6 3s1 là kim loại mạnh.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 30 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1