YOMEDIA

Bài tập 8 trang 30 SGK Hóa học 10

Giải bài 8 tr 30 sách GK Hóa lớp 10

Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là:

a) 2s1;

b) 2s2 2p3;

c) 3s23p6;

d) 3s2 3p3;

e) 3s2 3p5;

f) 2s2 2p6;

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 8

Cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử:

a) 1s2 2s1

c) 1s2 2s2 2p6

e) 1s2 2p6 3s2 3p5

b) 1s2 2s2 2p3

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

f) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 30 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • hà trang

  trong 1,5 kg Cu có bao nhiêm gam electron? Cho biết 1 mol nguyên tử Cu có khối lượng bằng 63,546 gam, một nguyên tử đồng có 29 electron

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Câu 1 cho 1s , 2p , 3d .Cho biết ý nghĩa của từng kí hiệu

  Caau2 Nguyên tử X có cấu hình electronnguyeen tử 1s2, 2s2 , 2p6 ,3s2 ,3p3

  a)Cho biết só electron của X ?

  b)cho biết số lớp , phân lớp electron và số electrontreen mỗi lớp và phân lớp

  c)Cho biết lớp và phân lớp đã bão hòa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  có hợp chất M2X3. cho biết :

  a. tổng số hạt proton , notron , electron là 212 , trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 68 , khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 40

  b. tổng 3 loại hạt trên trong ion M^3+ nhiều hơn trong ion X^2- là 53 . xác định công thức phân tử của hợp chất M2X3

  ( GIÚP MÌNH BÀI NÀY VS )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA