YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 30 SGK Hóa học 10

Giải bài 8 tr 30 sách GK Hóa lớp 10

Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là:

a) 2s1;

b) 2s2 2p3;

c) 3s23p6;

d) 3s2 3p3;

e) 3s2 3p5;

f) 2s2 2p6;

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 8

Cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử:

a) 1s2 2s1

c) 1s2 2s2 2p6

e) 1s2 2p6 3s2 3p5

b) 1s2 2s2 2p3

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

f) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 30 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON