AMBIENT

Bài tập 6.14 trang 16 SBT Hóa học 10

Bài tập 6.14 trang 16 SBT Hóa học 10

Brom có 2 đồng vị: \(_{35}^{79}Br\) hàm lượng 50,7%; \(_{35}^{81}Br\) hàm lượng 49,3% (so với tổng khối lượng của brom tự nhiên).

Hãy tính nguyên tử khối trung bình A của brom.

(Coi nguyên tử khối trùng với số khối).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.14

Nguyên tử khối trung bình A của brom:

\({\overline A _{Br}} = \frac{{79.50.7 + 81.49,3}}{{100}} = 79,99\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.14 trang 16 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • ngọc trang

  Cho cái cách tính cặn kẽ nhất ạ!

  Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử của nguyên tố X và Y là 136 trong đó

  tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là40 . Số hạt mang điện trong hạt

  nhân của Y nhiều hơn số hạt  mang điện trong hạt nhân của X là 4 .

  a. Viết cấu hình electron của nguyên tử Y, nếu Y mất 2e thì cấu hình electron như thế nào?

  b.Tính bán kính gần đúng của nguyên tử X,biết thể tíchmol tinh thể X là 25,81 cm 3 và trong

  tinh thể các nguyên tử X chỉchiếm 74% thể tích còn lại là các khe trống.

  Cho số Avogađro = 6,023.10 23

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Câu 8.

  Hãy xác định độ bất định về động lượng và tốc độ cho một electron khi nó chuyển động trong một vùng không gian theo một chiều xác định (giả sử theo chiều x) với độ rộng bằng cỡ đường kính của nguyên tử (~ 1Ǻ).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hà Nhân

  Bài​ 1 Nguyên tử có​ bá​n kính​ là​ 1,44 Å​. Khối​ lươợng​ mol của​ nguyê​n tử​ X là​ 197. Cá​c nguyê​n tử​ X chiế​m 74 % thể​ tíc​h tinh thể​ còn​ lại​ là​ khe trống​. Khối​ lươợng​ riê​ng của​ X là​ ?
  ​Bài​ 2: CHo á​n kính​ nguyê​n tử​ của​ nguyê​n tố​ vàng​ là​ 1,447. 10^​-8 cm, Khối​ lượng​ riê​ng của​ vàng​ là​ 19,32 g/cm^3 và​ khối​ lượng​ nguyê​n tử​ vàng​ llaf196,97 .COi nguyê​n tử​ vàng​ có​ dạng​ hình​ cầu​. TÍn​h đ​ộ​ đ​ặt​ khít​ của​ tinh thể​ vàng
  ​(Giai chi tiết​ dùm​ mình​ nha :D

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
AMBIENT
?>