YOMEDIA

Bài tập 9 trang 30 SGK Hóa học 10

Giải bài 9 tr 30 sách GK Hóa lớp 10

Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của:

a) 2 nguyên tố có số electron lớp ngoài cùng tối đa.

b) 2 nguyên tố có 1 electron ở lớp ngoài cùng.

c) 2 nguyên tố có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 9

a)

 \({}_{10}^{20}Ne\) : nguyên tố khí hiếm Neon có số hiệu nguyên tử là 10

và  \({}_{18}^{40}Ar\) : nguyên tố khí hiếm Argon có số hiệu nguyên tử là 18             

b)

\({}_{11}^{23}Na\) : nguyên tố kim loại mạnh Natri ở nhóm IA có số hiệu nguyên tử là 11

và  \({}_{19}^{39}K\) : Nguyên tố kim loại mạnh Kali ở nhóm IA có số hiệu nguyên tử là 19                

c)  \({}_{9}^{17}F\) : Nguyên tố phi kim mạnh ở nhóm halogen là Flo có số hiệu nguyên tử là 9

và  \({}_{17}^{35}Cl\) : Nguyên tố phi kim mạnh ở nhóm halogen là Clo có số hiệu nguyên tử là 17

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 30 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Bảo An

  Cr ( Z = 24 )

  viết cấu hình e , cho biết chu kì , nhóm , là kim loại hay phi kim. Giải thích ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  nguyên tử X có số hiệu nguyên tử bằng 7

  a) cấu hình và xác định vị trí của nó trong bảng tuần hoàn

  b) công thức hợp chất khí của Y với hidro

  c) viết công thức cấu tạo và công thức electron của hợp chất trên. Xác định hóa trị của Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  1. Ion A3- có 18 e. Hạt nhân nguyên tử A có 16 n

  a. Tìm nguyên tử khối của A

  b. Cho biết số e hóa trị của A

  2. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s24p4. Hãy viết cấu trúc e của nguyên tử X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA