AMBIENT

Bài tập 6.16 trang 16 SBT Hóa học 10

Bài tập 6.16 trang 16 SBT Hóa học 10

Cho những nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ Z = 1 đến Z = 36. Tìm những nguyên tố có cấu hình electron thỏa mãn 2 điều kiện:

+ Lớp ngoài cùng có 8e.

+ Lớp ngoài cùng chứa số e tối đa.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.16

Trong những nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ Z = 1 đến Z = 36, chỉ có nguyên tố neon là có cấu hình electron thoả mãn 2 điều kiện của đề bài.

Ne : 1s22s22p6

Các nguyên tố khác:

He: bên ngoài chỉ có 2e.

Ar: 2/8/8 lớp ngoài cùng có 8e, nhưng lớp thứ 3 chưa đủ số e tối đa.

Kr: 2/8/18/8 lớp ngoài cùng có 8e, nhưng lớp thứ 4 chưa đủ số e tối đa.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.16 trang 16 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trà Long

  Khó quá đi mất, Ai giúp em vs

  Hợp chất A được tạo thành từ ion M+ và ion X2-. Tổng số 3 loại hạt trong A là 140. Tổng số các hạt mang điện trong ion M+ lớn hơn tổng số hạt mang điện trong ion X2- là 19. Trong nguyên tử M, số hạt proton ít hơn số hạt nơtron 1 hạt; trong nguyên tử X, số hạt proton bằng số hạt nơtron. Số p trong M và X lần lượt là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Một câu hạt cơ bản của nguyên tử, mn giúp với nha.

  Hợp chất A có công thức MX(x) trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, X là phi kim ở chu kì 3. Trong hạt nhân của M có n -  p = 4. Trong hạt nhân X có n' = p'. Tổng số p trong MX(x) là 58. 
  a. Xác định số thứ tự, viết cấu hình electron của X. 
  b. Xác định tên, số khối của M. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Hợp chất M có công thức AB3. Tổng số hạt proton trong phân tử M là 40. Trong thành phần hạt nhân của A cũng như B đều có số hạt proton bằng hạt notron. A thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn. 
  a. Xác định A và B. Viết cấu hình e của A và B 
  b. Xác định các liên kết có trong phân tử AB3 
  c. Mặt khác ta cũng có ion (AB3)2- . Trong các PUHH của AB3 chỉ thể hiện tính oxi hóa còn (AB3)2- vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử. Hãy giải thích hiện tướng trên và cho ví dụ minh họa.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>