YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.12 trang 16 SBT Hóa học 10

Bài tập 6.12 trang 16 SBT Hóa học 10

Cho biết số Avogađro N = 6,022.1023

a) Hãy cho biết 1 mol nhôm, 10 mol nhôm có bao nhiêu nguyên tử nhôm (Al) ?

b) Biết rằng 10 mol nhôm có khối lượng bằng 269,7 gam, hãy tính khối lượng mol nguyên tử của nhôm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.12

a) 1 mol nhôm có 6,022.1023 nguyên tử nhôm.

10 mol nhôm có:

6,022.1023.10 = 6,022.1024 (nguyên tử nhôm)

b) Khối lượng mol nguyên tử nhôm:

MAl = 269,7:10 = 26,97g/mol

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.12 trang 16 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF