AMBIENT

Bài tập 6.12 trang 16 SBT Hóa học 10

Bài tập 6.12 trang 16 SBT Hóa học 10

Cho biết số Avogađro N = 6,022.1023

a) Hãy cho biết 1 mol nhôm, 10 mol nhôm có bao nhiêu nguyên tử nhôm (Al) ?

b) Biết rằng 10 mol nhôm có khối lượng bằng 269,7 gam, hãy tính khối lượng mol nguyên tử của nhôm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.12

a) 1 mol nhôm có 6,022.1023 nguyên tử nhôm.

10 mol nhôm có:

6,022.1023.10 = 6,022.1024 (nguyên tử nhôm)

b) Khối lượng mol nguyên tử nhôm:

MAl = 269,7:10 = 26,97g/mol

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.12 trang 16 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Chí Thiện

  nguyên tử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt trong đó số hạt mạng điện gấp đôi số hạt không mang điện.Cấu hình e của Y là:

  A.1s2s2p3s

  B.1s2s2p3s3p 

  C.1s2s2p 

  D.1s2s2p3s3p3d2

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • can tu
  cho 2 nguyên tố X , Y thuộc cùng nhóm A và 2 chu kì liên tiếp có tổng điện tích hạt nhân là 30 . Xác định vị trí của X , Y trong bảng tuần hoàn . Viết công thức ooxxit và hidroxit của chúng. 
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  cho biết tên , kí hiệu , số hiệu nguyên tử của :  a) 2 nguyên tố mà nguyên tử có số electron lớp ngoài cùng là tối đa  ;  b) 2 nguyên tố mà nguyên tử có 1 electron ở lớp ngoài cùng  ;  c)   2 nguyên tố mà nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>