YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.3 trang 14 SBT Hóa học 10

Bài tập 6.3 trang 14 SBT Hóa học 10

Cấu hình electron nguyên tử photpho là 1s22s22p63s23p3 hoặc [Ne]3s23p3

Phân lớp electron có mức năng lượng cao nhất, số e lớp ngoài cùng của photpho lần lượt là

A. 1s, 2.    

B. 2p, 6.    

C . 3s, 2.    

D. 3p, 5.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.3

e cuối cùng của P được điền vào phân lớp p

Lớp ngoài cùng là lớp 3 có 5e

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.3 trang 14 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF