AMBIENT

Bài tập 6.3 trang 14 SBT Hóa học 10

Bài tập 6.3 trang 14 SBT Hóa học 10

Cấu hình electron nguyên tử photpho là 1s22s22p63s23p3 hoặc [Ne]3s23p3

Phân lớp electron có mức năng lượng cao nhất, số e lớp ngoài cùng của photpho lần lượt là

A. 1s, 2.    

B. 2p, 6.    

C . 3s, 2.    

D. 3p, 5.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.3

e cuối cùng của P được điền vào phân lớp p

Lớp ngoài cùng là lớp 3 có 5e

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.3 trang 14 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • hi hi

  1.Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron hai lớp bên ngoài là 3d24s2 . tổng số electron trong 1 nguyên tử của X là :

  a,24 b,22 c,20 d,18

  2.Cho 2 nguyên tử M và N có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11 và 13. cấu hình của M và N là :

  a, 1s22s22p7 và 1s22s22p63s2 b,1s22s22p63s1 và 1s22s22p63s2

  c.1s22s22p63s1 và 1s22s22p63s23p1 d,1s22s22p63s1

  3. Cho biết cấu hình electron của X và Y lần lượt là 1s22s22p63s23p6 và 1s22s22p63s23p64s1 . nhận xét câu nào sau đây là đùng?

  a, X và Y đều là kim loại b, X là 1 phi kim còn Y là 1 kim loại

  c, X và Y đều là các khí hiếm d, X và Y đều là các phi kim

  4. nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 14 có :

  a, 4 electron lớp ngoài cùng b, 2 electron lớp ngoài cùng

  c, 4 electron ở phân lớp ngoài cùng d, 14 nơtron

  5.Một nguyên tử X có tổng số electron ở phân lớp X là 6. và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6. Cho biết X về nguyên tố hóa học nào sau đây ?

  a, Flo / z=9/ b, lưu huỳnh /z=16/ c, clo /z=17/ d, oxi /z=8/

  6.Nguyên tử M có tổng số hạt electron ở phânS lớp p là 7 và số nơ tron hơn số proton là 1 hạt . số khối của nguyên tử M là :

  a,25 b.22 c.27 d.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  các e của nguyên tố X được bố trên 3 lớp e. Số e phân lớp thứ 3 ít hơn trên lớp thứ 2 là 1e. số đơn vị điện tích hạt nhân của X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Tổng số hạt trong nguyên tử của một nguyên tố X là 40 số khối của X <28 tìm số p, đthn, viết cấu hình e

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>