YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.13 trang 16 SBT Hóa học 10

Bài tập 6.13 trang 16 SBT Hóa học 10

Liti tự nhiên có hai đồng vị: \(_{3}^{7}Li\) và \(_{3}^{6}Li\)

Biết rằng nguyên tử khối trung bình của liti tự nhiên là 6,94.

Hỏi thành phần phần trăm (%) của mỗi đồng vị đó trong liti tự nhiên ?

(Coi nguyên tử khối trùng với số khối).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.13

Gọi x là thành phần phần trăm của đồng vị 7Li, thành phần phần trăm của đồng vị 6Li sẽ là : 100 – x. Từ đó ta có phương trình:

\(\frac{{x.7 + (100 - x).6}}{{100}} = 6,94\)

Giải ra ta được x = 94 (94% 7Li ) và 100 - x = 6 (6% 6Li )

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.13 trang 16 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF