AMBIENT

Bài tập 6.13 trang 16 SBT Hóa học 10

Bài tập 6.13 trang 16 SBT Hóa học 10

Liti tự nhiên có hai đồng vị: \(_{3}^{7}Li\) và \(_{3}^{6}Li\)

Biết rằng nguyên tử khối trung bình của liti tự nhiên là 6,94.

Hỏi thành phần phần trăm (%) của mỗi đồng vị đó trong liti tự nhiên ?

(Coi nguyên tử khối trùng với số khối).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.13

Gọi x là thành phần phần trăm của đồng vị 7Li, thành phần phần trăm của đồng vị 6Li sẽ là : 100 – x. Từ đó ta có phương trình:

\(\frac{{x.7 + (100 - x).6}}{{100}} = 6,94\)

Giải ra ta được x = 94 (94% 7Li ) và 100 - x = 6 (6% 6Li )

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.13 trang 16 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Ngoc Nga

  Ở điều kiện thường, kim loại M có cấu trúc mạng lập phương tâm khối trong đó thể tích của các nguyên tử chiếm 68% thể tích tinh thể. D của M = 7,2g/cm2. Nếu coi nguyên tử M dạng hình cầu thì bán kính gần đúng của nó là 0,125nm. Tìm M?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Cho cái cách tính cặn kẽ nhất ạ!

  Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử của nguyên tố X và Y là 136 trong đó

  tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là40 . Số hạt mang điện trong hạt

  nhân của Y nhiều hơn số hạt  mang điện trong hạt nhân của X là 4 .

  a. Viết cấu hình electron của nguyên tử Y, nếu Y mất 2e thì cấu hình electron như thế nào?

  b.Tính bán kính gần đúng của nguyên tử X,biết thể tíchmol tinh thể X là 25,81 cm 3 và trong

  tinh thể các nguyên tử X chỉchiếm 74% thể tích còn lại là các khe trống.

  Cho số Avogađro = 6,023.10 23

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Câu 8.

  Hãy xác định độ bất định về động lượng và tốc độ cho một electron khi nó chuyển động trong một vùng không gian theo một chiều xác định (giả sử theo chiều x) với độ rộng bằng cỡ đường kính của nguyên tử (~ 1Ǻ).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>