YOMEDIA

Bài tập 6.11 trang 16 SBT Hóa học 10

Bài tập 6.11 trang 16 SBT Hóa học 10

Urani có hai đồng vị chính là \(_{92}^{235}U\) và \(_{92}^{238}U\)

Hãy cho biết số nơtron trong mỗi loại đồng vị đó.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.11

Đồng vị \(_{92}^{235}U\) có: 235 - 92 = 143 (nơtron).

Đồng vị \(_{92}^{238}U\) có: 238 - 92 = 146 (nơtron).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.11 trang 16 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • bich thu

  Một ion M+3 có tổng số hạt nơtron,proton,electron là 79. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19.cấu hình electron của nguyên tử là???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  nguyên tử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt trong đó số hạt mạng điện gấp đôi số hạt không mang điện.Cấu hình e của Y là:

  A.1s2s2p3s

  B.1s2s2p3s3p 

  C.1s2s2p 

  D.1s2s2p3s3p3d2

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • can tu
  cho 2 nguyên tố X , Y thuộc cùng nhóm A và 2 chu kì liên tiếp có tổng điện tích hạt nhân là 30 . Xác định vị trí của X , Y trong bảng tuần hoàn . Viết công thức ooxxit và hidroxit của chúng. 
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA