Bài tập 3 trang 163 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 163 sách GK Hóa lớp 10

Cân bằng hóa học là gì? Tại sao nói cân bằng hóa học là cân bằng động?

Gợi ý trả lời bài 3

 • Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
 • Cân bằng hóa học là cân bằng động vì: Ở trạng thái cân bằng không phải là phản ứng dừng lại, mà phản ứng thuận nghịch và phản ứng nghịch vẫn xảy ra, nhưng tốc độ bằng nhau (Vthuận = Vnghịch). Điều này có nghĩa là trong một đơn vị thời gian số mol chất phản ứng giảm đi bao nhiêu theo phản ứng thuận lại được tạo ra bấy nhiêu theo phản ứng nghịch. Do đó cân bằng hóa học là cân bằng động.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 163 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • na na

  Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch và dịch chuyển theo chiều nào khi giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi:

  a) CH4(k) + H2O(k)   CO(k) + 3H2(k)

  b) CO2(k) + H2(k)   CO(k) + H2O(k)

  c) 2SO2(k) + O2(k)  2SO3(k)

  d) 2HI   H2(k) + I2(k)

  e) N2O4(k)  2NO2(k)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời