YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 213 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 213 SGK Hóa học 10 nâng cao

Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa vào cân bằng sau để minh họa:

C(r) + CO2(k) ⇌ 2CO(k); ΔH = 172KJ

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

- Nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê: "Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động bên ngoài, như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó".

- Áp dụng: Giảm áp suất, tăng nhiệt độ, tăng nồng độ CO2 hoặc giảm nồng độ CO cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 213 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Spider man

  Các bạn giúp mình với nha !

  Nếu 2 chất khí khác nhau mà có thể tich bằng nhau ( đo cùng nhiệt độ và áp suất ) thì :

  Chúng có cùng số mol chất.

  Có phải đáp án này không vậy ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Trộn 2 mol khí NO và 1 lượng chưa xác định khí O2 vào trong một bình kín có dung tích 1 lít ở 40oC

  để xảy ra phản ứng 2NO + O2  <----->  2NO2

  Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng ta được hỗn hợp khí có 0,00156 mol O2 và 0,5 mol NO2.

  Hằng số cân bằng K ở nhiệt độ này có giá trị là:

  A. 4,,42                B. 40,1            C. 71,2                 D. 214

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON