YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.9 trang 84 SBT Hóa học 10

Bài tập 38.9 trang 84 SBT Hóa học 10

Clo tác dụng với nước một phần nhỏ theo PTHH sau :

Cl2 (k) + H2O (l)  ⥩ HClO + HCl

Hai sản phẩm tạo ra đều tan tốt trong nước tạo thành dung dịch. Ngoài ra, một phần lớn khí clo tan trong nước tạo thành dung dịch có màu vàng lục nhạt gọi là nước clo. Nước clo, đựng trong bình kín, dần dần bị mất màu theo thời gian, không bảo quản được lâu. Vận dụng những hiểu biết về chuyển dịch cân bằng hoá học, hãy giải thích hiện tượng trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.9

Nước clo dần dần bị mất màu theo thời gian, không bảo quản được lâu là do quá trình phân huỷ HClO :

Cl2 (k) + H2O (l)  ⥩ HClO + HCl  (1)

2HClO ⥩ 2HCl + O             (2)

HClO không bền, dề bị phân hủy (phản ứng 2) ⇒ làm cho nồng độ HClO giảm ⇒ cân bằng hoá học của phản ứng (1) chuyển dịch theo chiều thuận.

⇒ khí clo sẽ phản ứng với nước cho đến hết, do đó nước clo không bền.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.9 trang 84 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF