YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 212 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 212 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hằng số cân bằng KC của một phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Nồng độ.

B. Nhiệt độ.

C. Áp suất.

D. Sự có mặt chất xúc tác.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Chọn B.

Hằng số cân bằng KC chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 212 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF