YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.12 trang 84 SBT Hóa học 10

Bài tập 38.12 trang 84 SBT Hóa học 10

Cho các cân bằng sau :

(I) 2HI(k) ⥩ H2 (k) + I2 (k)

(II) CaCO3(k) ⥩ H2 (k) + I2 (k)

(III) FeO (r) + CO (k) ⥩ Fe(r) + CO2 (k)

(IV) 2SO2 (k) + O2 (k)  ⥩ 2SO3 (k) 

Khi giảm áp suất của hệ, cân bằng nào bị chuyển dịch theo chiều nghịch ?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.12

Theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng Lơ-sa-tơ-lie:

(I) áp suất của hệ trước và sau phản ứng không đổi → áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng.

(II) áp suất của hệ sau phản ứng tăng → giảm áp suất của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

(III) áp suất của hệ trước và sau phản ứng không đổi → áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng.

(IV) áp suất của hệ sau phản ứng giảm → giảm áp suất của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.12 trang 84 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON