YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 38.2 trang 82 SBT Hóa học 10

Bài tập 38.2 trang 82 SBT Hóa học 10

Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hoá học sau :

2N2(k) + 3H2 (k) ⥩(áp suất, xt) 2NH­3 (k)   ΔH <0

Cân bằng hoá học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn, nếu

A. giảm áp suất chung của hệ.

B. giảm nồng độ của khí nitơ và khí hiđro

C. tăng nhiệt độ của hệ.

D. tăng áp suất chung của hệ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.2

Đáp án D

Dựa vào tỉ lệ phản ứng ⇒ sau phản ứng thể tích khí của hệ giảm ⇒ Để cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận ⇒ Tăng áp suất chung của hệ.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.2 trang 82 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON