YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 213 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 9 trang 213 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hằng số cân bằng Kcủa phản ứng:

H2(k) + Br2(k) ⇌ 2HBr(k) ở 730oC là 2,18.106. Cho 3,20 mol HBr vào trong bình phản ứng dung tích 12,0 lít ở 730°C. Tính nồng độ của H2, Br2 và HBr ở trạng thái cân bằng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Ta có:  CM HBr = 0,27M

Gọi nồng độ của H2 và Brphản ứng là x

                    H2 + Br2 ⇔ 2HBr

Phản ứng:     x      x

Cân bằng:     x       x          (0,27 - 2x)

Ta có: 

\(K = \frac{{{{(0,27 - 2x)}^2}}}{{{x^2}}} = 2,{18.10^6} \to x = 1,{82.10^{ - 4}}\)

Vậy: [H2] = [Br2] = 1,82.10-4 M; [HBr] = 0,27 – 0,000364 ≈ 0,27M.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 213 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF