YOMEDIA

Bài tập 1 trang 162 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 162 sách GK Hóa lớp 10

Ý nào sau đây là đúng:

A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học.

B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại.

C. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học.

D. Ở trạng thái cân bằng, khối lượng các chất ở hai vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học ⇒ Sai, đối với phản ứng một chiều thì không có trạng thái cân bằng.

B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại ⇒ Sai, vì khi ở trạng thái cân bằng phản ứng vẫn diễn ra theo hai chiều thuận, nghịch nhưng với tốc độ bằng nhau.

C. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học ⇒ Đúng

D. Ở trạng thái cân bằng, khối lượng các chất ở hai vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau ⇒ Sai. vì khi ở trạng thái cân bằng phản ứng vẫn diễn ra theo hai chiều thuận, nghịch nhưng với tốc độ bằng nhau, không liên quan đến khối lượng chất ở hai vế.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 162 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
  • Như Lê Quỳnh
    1,đặt 2 cốc lên 2 đĩa cân, cân thăng bằng.Cho 10,6(g) Na2CO3 vào cốc A và 11,82(g) BaCO3 vào cốc B. Sau đó thêm 12(g) dung dịch H2SO4 98% vào cốc A cân mất thăng bằng.Nếu thêm từ từ dung dịch HCl 14,6% vào cốc B cho tới khi cân trở lại thăng bằng thì tốn bao nhiêu g dung dịch HCl (giả sử H2O và HCl bay hơi không đáng kể).2, Sau khi cân thăng bằng lấy một nửa lượng chất trong B cho vào cốc A cân mất thăng bằng.a, Phải thêm bao nhiêu nước vào cốc b để cho cân thăng bằng.b, Nếu không nước mà dùng dung dịch HCl 14,6% thì phải thêm bao nhiêu g dung dịch HCl.
    Theo dõi (0) 2 Trả lời
YOMEDIA