YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 162 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 162 sách GK Hóa lớp 10

Ý nào sau đây là đúng:

A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học.

B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại.

C. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học.

D. Ở trạng thái cân bằng, khối lượng các chất ở hai vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học ⇒ Sai, đối với phản ứng một chiều thì không có trạng thái cân bằng.

B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại ⇒ Sai, vì khi ở trạng thái cân bằng phản ứng vẫn diễn ra theo hai chiều thuận, nghịch nhưng với tốc độ bằng nhau.

C. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học ⇒ Đúng

D. Ở trạng thái cân bằng, khối lượng các chất ở hai vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau ⇒ Sai. vì khi ở trạng thái cân bằng phản ứng vẫn diễn ra theo hai chiều thuận, nghịch nhưng với tốc độ bằng nhau, không liên quan đến khối lượng chất ở hai vế.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 162 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON