YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 163 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 163 sách GK Hóa lớp 10

Phát biểu nguyên lí Lơ Sa – tơ – li – ê và dựa vào cân bằng sau để minh họa

C(r) + CO2 ⇄ 2CO(k) ; ∆H > 0

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

  • Nguyên lí Lơ Sa – tơ – li – ê: Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động bên ngoài, như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ, sẽ chuyển dịch cân bằng theo chiều giảm tác động bên ngoài đó.
  • Áp dụng: 
  • Áp suất: Khi xét yếu tố áp suất ta chỉ quan tâm đến số mol của chất khí 1mol CO → 2mol CO2. Như vậy chiều thuận là chiều tăng áp suất. Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ-sa-tơ-li-ê thì khi ta giảm áp suất phản ứng sẽ chuyển dịch theo chiều làm tăng áp suất, tức là chiều thuận.
  • Nhiệt độ: Xét chiều thuận của phản ứng nhận thấy ∆H > 0 tức là phản ứng thu nhiệt. Như vậy theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ-sa-tơ-li-ê thì khi ta tăng nhiệt độ, phản ứng chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt độ chính là thu nhiệt theo chiều thuận.
  • Nồng độ: Tăng nồng độ CO2 hoặc giảm nồng độ CO cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 163 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON