YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 38.5 trang 83 SBT Hóa học 10

Bài tập 38.5 trang 83 SBT Hóa học 10

Khi tăng áp suất không ảnh hưởng tới cân bằng của phản ứng nào sau đây ?

A. 2N2(k) + 3H2 (k) ⥩ 2NH­3(k) 

B. 2CO + O2 ⥩ 2CO2

C. H2 + Cl2 ⥩ 2HCl

D. 2SO2 + O2  ⥩ 2SO3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.5

Đáp án C

Áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng khi áp suất của phản ứng trước và sau không thay đổi.

H+ Cl2 ⥩ 2HCl ⇒ 2mol khí tạo thành 2 mol khí ⇒ áp suất không đổi.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.5 trang 83 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON