YOMEDIA

Hỏi đáp về Cân bằng hóa học - Hóa học 10

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 10 Bài 38 Cân bằng hóa học các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (23 câu):

 • Nhung Coi Cách đây 4 tháng
  Enajajsdjdjsjak

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Mai Thuy Cách đây 5 tháng

  A. 50% 

  B. 36%

  C. 40%

  D. 25%

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Song Thu Cách đây 5 tháng

  A. Tăng 9 lần

  B. Tăng 3 lần

  C. Tăng 4,5 lần

  D. Giảm 3 lần

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bùi Anh Tuấn Cách đây 5 tháng

  A. 3 lần

  B. 9 lần

  C. 27 lần

  D. 91 lần

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell Cách đây 5 tháng

  A. Tăng nhiệt độ của hệ  

  B. Giảm nồng độ HI

  C. Tăng nồng độ H2 

  D. Giảm áp suất chung của hệ

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kieu Oanh Cách đây 5 tháng

  2SO2 (k) +O2 (k) →  2SO3 (k); ∆H < 0

  Cho các biện pháp:

  (1) tăng nhiệt độ

  (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng

  (3) hạ nhiệt độ

  (4) dùng thêm chất xúc tác V2O5

  (5) giảm nồng độ SO3

  (6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng

  Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận?

  A. (1), (2), (4), (5)                    

  B. (2), (3), (5)              

  C. (2), (3), (4), (6)                  

  D. (1), (2), (4)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đỗ Quế Chi Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ydgehsbuzz Cách đây 7 tháng
  Jsjshshssj

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Như Lê Quỳnh Cách đây 1 năm
  1,đặt 2 cốc lên 2 đĩa cân, cân thăng bằng.Cho 10,6(g) Na2CO3 vào cốc A và 11,82(g) BaCO3 vào cốc B. Sau đó thêm 12(g) dung dịch H2SO4 98% vào cốc A cân mất thăng bằng.Nếu thêm từ từ dung dịch HCl 14,6% vào cốc B cho tới khi cân trở lại thăng bằng thì tốn bao nhiêu g dung dịch HCl (giả sử H2O và HCl bay hơi không đáng kể).2, Sau khi cân thăng bằng lấy một nửa lượng chất trong B cho vào cốc A cân mất thăng bằng.a, Phải thêm bao nhiêu nước vào cốc b để cho cân thăng bằng.b, Nếu không nước mà dùng dung dịch HCl 14,6% thì phải thêm bao nhiêu g dung dịch HCl.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 2 năm

  cho phản ứng xảy ra trong bình khí

  CaCO3=>CaO+CO2

  với đen ta H=+178kj

  a, phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt.vì sao

  b, cân bằng dịch chuyển về phía nào khi giảm nhiệt độ phản ứng và tăng nồng độ khí CO2

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • na na Cách đây 1 năm

  Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch và dịch chuyển theo chiều nào khi giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi:

  a) CH4(k) + H2O(k)   CO(k) + 3H2(k)

  b) CO2(k) + H2(k)   CO(k) + H2O(k)

  c) 2SO2(k) + O2(k)  2SO3(k)

  d) 2HI   H2(k) + I2(k)

  e) N2O4(k)  2NO2(k)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung Cách đây 2 năm

  xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín :

                           C(r) + H2O(k)  ⇔ CO(k) + H2(k)      ΔH > 0    (1)

                         CO(k) + H2O(k)  ⇔ CO2(k) + H2(k)  ΔH < 0    (2).

      Các cân bằng sẽ chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một trong các điều kiện sau : tăng nhiệt độ , thêm lượng hơi nước vào , thêm khí H2 vào , tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống , dùng chất xúc tác .

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đan Nguyên Cách đây 1 năm

  Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là:

  H3PO4 ⇔ 3H+ PO43-

  Khi thêm HCl vào dung dịch,

  A. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận.

  B. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch.

  C. Cân bằng trên không bị chuyển dịch.

  D. Nồng độ PO43- tăng lên.

   

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao Cách đây 2 năm

   Hệ cân bằng sau xảy ra trong một bình kín:

         CaCO3(r)  CaO(r) + CO2(k),      ∆H > 0

  Điều gì sẽ xảy ra nếu thực hiện một trong những biến đổi sau?

  a) Tăng dung tích của bình phản ứng lên.

  b) Thêm CaCO3 vào bình phản ứng.

  c) Lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng.

  d) Thêm ít giọt NaOH vào bình phản ứng.

  e) Tăng nhiệt độ.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu Cách đây 2 năm

  hệ cân bằng sau xảy ra trong một bình kín :

                               CaCO3(r)  ⇔  CaO(r) + CO2(k)      ΔH > 0

        Điều gì sẽ xảy ra khi thực hiện một trong những biến đổi sau : a) tăng dung tích của bình phản ứng lên   ;   b) thêm CaCO3 vào bình phản ứng   ;   c) lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng   ;   d) thêm ít giọt NaOH vào bình phản ứng   ;   e) tăng nhiệt độ . 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xuan Xuan Cách đây 2 năm

  trong số các cân bằng sau , cân bằng nào sẽ chuyển dịch và chuyển dịch theo chiều nào khi giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi :

     a) CH4(k) + H2O(k)  ⇔  CO(k) + 3H2(k)

     b) CO2(k) + H2(k)  ⇔  CO(k) + H2O(k)

     c) 2SO2(k) + O2(k)  ⇔  2SO3(k)

     d) 2HI(k)  ⇔  H2(k) + I2(k)

     e) N2O4(k)  ⇔  2NO2(k) . 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long Cách đây 2 năm

  xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín :

                       C(r) + H2O(k)  \(\Leftrightarrow\) CO(k) + H2(k)      ΔH > 0    (1)

                      CO(k) + H2O(k)  \(\Leftrightarrow\) CO2(k) + H2(k)  ΔH < 0    (2).

   Các cân bằng sẽ chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một trong các điều kiện sau : tăng nhiệt độ , thêm lượng hơi nước vào , thêm khí H2 vào , tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống , dùng chất xúc tác .

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhat nheo Cách đây 2 năm

  cho phản ứng           N2 + 3H  \(\leftrightarrow\)  2NH3     , \(\Delta\) H  <0 

  Để phản ứng trên chuyển dịch theo chiều thuận thì ta phải điều chỉnh các yếu tố (nhiệt độ, áp suất và nồng độ các chất ) trong hệ phản ứng như thế nào ? giải thích việc làm đó?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bi do Cách đây 2 năm

  trong 1 bình kín có thể tích 3 lit. Thoạt đầu cho vào 168g N2 và 6g H2 . Ở nhiệt độ xác định cân bằng được thiết lập lúc đó lượng N2 giảm 10% . Hỏi áp suất thay đổi như thế nào ??? 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Vũ Cách đây 1 năm

  Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:
  - Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.
  - Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.
  Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nguyễn Hạ Anh Cách đây 1 năm

  Có hai cốc thuỷ tinh có khối lượng bằng nhau. Cho dung dịch H2So4 loãng vào cốc thứ nhất( cốc A), cho dung dịch HCl vào cốc thứ hai( cốc B). Đặt hai cốc A và B lên 2 đĩa cân ( cân robecvan - cân 2 đĩa) thì cân ở vị trí cân bằng. Sau đó tiến hành hai thí nghiệm:

  - Thí nghiệm 1: Cho 4,8 gam Mg vào cốc A.

  - Thí nghiệm 2: Cho m gam MgCo3 vào cốc B, phương trình hoá học xảy ra như sau:

                                        MgCO3 + 2HCl  -------> MgCl+ CO+ H2O

  Khi cả Mg và MgCO3 đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m ?

  Mn gửi cả lời giải giúp mình với ......thanks tr

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man Cách đây 1 năm

  Các bạn giúp mình với nha !

  Nếu 2 chất khí khác nhau mà có thể tich bằng nhau ( đo cùng nhiệt độ và áp suất ) thì :

  Chúng có cùng số mol chất.

  Có phải đáp án này không vậy ?

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bình Nguyen Cách đây 1 năm

  Trộn 2 mol khí NO và 1 lượng chưa xác định khí O2 vào trong một bình kín có dung tích 1 lít ở 40oC

  để xảy ra phản ứng 2NO + O2  <----->  2NO2

  Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng ta được hỗn hợp khí có 0,00156 mol O2 và 0,5 mol NO2.

  Hằng số cân bằng K ở nhiệt độ này có giá trị là:

  A. 4,,42                B. 40,1            C. 71,2                 D. 214

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)