YOMEDIA
UREKA

Bài tập 38.4 trang 83 SBT Hóa học 10

Bài tập 38.4 trang 83 SBT Hóa học 10

Câu nào sau đây đúng ?

A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hoá học

B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại.

C. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hoá học.

D. Ở trạng thái cân bằng, khối lượng các chất ở 2 vế của phương trìnl phản ứng phải bằng nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.4

Đáp án C

Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hoá học. Còn những phản ứng có một chiều như: NaOH + HCl → NaCl + H2O thì không có cân bằng hóa học.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.4 trang 83 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON