YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 213 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 213 SGK Hóa học 10 nâng cao

Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín:

a) C(r) + H2O(k) → CO(k) + H2(k); ΔH = 131 kJ

b) CO(k) + H2O(k) → CO2(k) + H2(k); ΔH = - 41kJ

Các cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biên đổi một trong các điều kiện sau:

- Tăng nhiệt độ.

- Thêm lượng hơi nước vào.

- Thêm khí H2 vào.

- Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống.

- Dùng chất xúc tác.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a:

C(r) + H2O(k) ⇌ CO(k) + H2(k); ΔH > 0

Câu b:

CO(k) + H2O(k) ⇌ CO2(k) + H2(k); ΔH < 0

  Phản ứng a  Phản ứng b
Tăng nhiệt độ  → 
Thêm lượng hơi nước  → 
Thêm khí H2 vào.  ← 
Tăng áp suất  ←  Không đổi
Chất xúc tác  Không đổi  Không đổi

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 213 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF