YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.11 trang 84 SBT Hóa học 10

Bài tập 38.11 trang 84 SBT Hóa học 10

Một phản ứng hoá học có dạng:

A(k) + B(k)  ⥩ 2C(k) ΔH > 0

Hãy cho biết các biện pháp cần tiến hành để chuyển dịch cân bằng hoá học sang chiều thuận ?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.11

Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học là:

- Nhiệt độ: ΔH >0 ⇒ phản ứng thu nhiệt ⇒ nhiệt độ tăng , cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

- Áp suất: tỉ lệ thể tích khí trước và sau đều khồng đổi ⇒ áp suất không ảnh hưởng

- Nồng độ: Tăng nồng độ các chất A và B hay giảm nồng độ C cũng làm chuyển dịch cân bằng sang chiều thuận

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.11 trang 84 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON