YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.13 trang 85 SBT Hóa học 10

Bài tập 38.13 trang 85 SBT Hóa học 10

Những tác động nào sau đây có ảnh hưởng đến nồng độ của Cl2 ? Giải thích lí do.

4HCl(k) + O2(k) ⥩ H2O(k) + Cl2 (k) (ΔH = -112,8kJ)

a) Tăng nồng độ của O2.

b) Giảm áp suất của hệ.

c) Tăng nhiệt độ của bình phản ứng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.13

a) Khi tăng nồng độ [O2] (chất tham gia) ⇒ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận, chiều tạo ra Cl2, nên [Cl2] tăng.

b) Áp suất sau phản ứng giảm ⇒ khi giảm áp suất của hệ ⇒ cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch ⇒ [Cl2] giảm.

c) ∆H < 0 là phản ứng toả nhiệt ⇒ Khi nhiệt độ tăng, cân bằng dịch theo chiều nghịch ⇒ nên [Cl2] giảm.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.13 trang 85 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON