YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 38.1 trang 82 SBT Hóa học 10

Bài tập 38.1 trang 82 SBT Hóa học 10

Cho PTHH: N2(k) + O2(k) ↔ 2NO (k) ΔH > 0

Hãy cho biết những cặp yếu tố nào sau đây ảnh hường đến sự chuyển dịch cân bằng hóa học trên?

A. Nhiệt độ và nồng độ

B. Áp suất và nồng độ

C. Nồng độ và chất xúc tác

D. Chất xúc tác và nhiệt độ

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.1

Đây là phản ứng thuận nghịch , nên các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học là:

- Nhiệt độ: ΔH >0 ⇒ phản ứng thu nhiệt ⇒  nhiệt độ tăng , cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

- Áp suất: tỉ lệ thể tích khí trước và sau đều khồng đổi ⇒  áp suất không ảnh hưởng

- Nồng độ: nồng độ chất phản ứng tăng ⇒  cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

- Chất xúc tác: làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng không làm chuyển dịch cân bằng hóa học.

⇒  Đáp án A: Nhiệt độ và nồng độ.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.1 trang 82 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON