YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 212 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 212 SGK Hóa học 10 nâng cao

Viết các biểu thức hằng số cân bằng cho các phản ứng sau:

a) CaCO3 (r) ⇔ CaO (r) + CO2 (k)

b) Cu2O + 1/2O2 ⇔ 2CuO (r)

c) 2SO2 (k) + O2 (k) ⇔ 2SO3

SO2 (k) + 1/2O2 (k) ⇔ SO3 (k)

2SO3 (k) ⇔ 2SO2 (k) + O2 (k)

Hãy cho biết mối liên hệ giữa ba hằng số cân bằng ứng với ba trường hợp trong câu c) ở cùng nhiệt độ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Hằng số cân bằng của các phản ứng

a)  KC = [CO2]

b)  \({K_C} = \frac{1}{{{{[{O_2}]}^{\frac{1}{2}}}}}\)

c)  \({K_{{C_1}}} = \frac{{{{[S{O_3}]}^2}}}{{{{[S{O_2}]}^2}.[{O_2}]}}\)

\({K_{{C_2}}} = \frac{{[S{O_3}]}}{{[S{O_2}].{{[{O_2}]}^{\frac{1}{2}}}}}\)

\({K_{{C_3}}} = \frac{{{{[S{O_2}]}^2}.[{O_2}]}}{{{{[S{O_3}]}^2}}}\)

Mối liên hệ giữa 3 hằng số: KC1, KC2 và KC3

\({K_{{C_3}}} = \frac{1}{{{K_{{C_1}}}}}\)

\({K_{{C_2}}} = \sqrt {{K_{{C_1}}}} \)

\({K_{{C_3}}} = {(\frac{1}{{{K_{{C_2}}}}})^2} = \frac{1}{{{K^2}_{{C_2}}}}\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 212 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bi do

  trong 1 bình kín có thể tích 3 lit. Thoạt đầu cho vào 168g N2 và 6g H2 . Ở nhiệt độ xác định cân bằng được thiết lập lúc đó lượng N2 giảm 10% . Hỏi áp suất thay đổi như thế nào ??? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:
  - Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.
  - Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.
  Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Có hai cốc thuỷ tinh có khối lượng bằng nhau. Cho dung dịch H2So4 loãng vào cốc thứ nhất( cốc A), cho dung dịch HCl vào cốc thứ hai( cốc B). Đặt hai cốc A và B lên 2 đĩa cân ( cân robecvan - cân 2 đĩa) thì cân ở vị trí cân bằng. Sau đó tiến hành hai thí nghiệm:

  - Thí nghiệm 1: Cho 4,8 gam Mg vào cốc A.

  - Thí nghiệm 2: Cho m gam MgCo3 vào cốc B, phương trình hoá học xảy ra như sau:

                                        MgCO3 + 2HCl  -------> MgCl+ CO+ H2O

  Khi cả Mg và MgCO3 đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m ?

  Mn gửi cả lời giải giúp mình với ......thanks tr

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF