ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 212 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 212 SGK Hóa học 10 nâng cao

Viết các biểu thức hằng số cân bằng cho các phản ứng sau:

a) CaCO3 (r) ⇔ CaO (r) + CO2 (k)

b) Cu2O + 1/2O2 ⇔ 2CuO (r)

c) 2SO2 (k) + O2 (k) ⇔ 2SO3

SO2 (k) + 1/2O2 (k) ⇔ SO3 (k)

2SO3 (k) ⇔ 2SO2 (k) + O2 (k)

Hãy cho biết mối liên hệ giữa ba hằng số cân bằng ứng với ba trường hợp trong câu c) ở cùng nhiệt độ.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Hằng số cân bằng của các phản ứng

a)  KC = [CO2]

b)  \({K_C} = \frac{1}{{{{[{O_2}]}^{\frac{1}{2}}}}}\)

c)  \({K_{{C_1}}} = \frac{{{{[S{O_3}]}^2}}}{{{{[S{O_2}]}^2}.[{O_2}]}}\)

\({K_{{C_2}}} = \frac{{[S{O_3}]}}{{[S{O_2}].{{[{O_2}]}^{\frac{1}{2}}}}}\)

\({K_{{C_3}}} = \frac{{{{[S{O_2}]}^2}.[{O_2}]}}{{{{[S{O_3}]}^2}}}\)

Mối liên hệ giữa 3 hằng số: KC1, KC2 và KC3

\({K_{{C_3}}} = \frac{1}{{{K_{{C_1}}}}}\)

\({K_{{C_2}}} = \sqrt {{K_{{C_1}}}} \)

\({K_{{C_3}}} = {(\frac{1}{{{K_{{C_2}}}}})^2} = \frac{1}{{{K^2}_{{C_2}}}}\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 212 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • Bình Nguyen

  Trộn 2 mol khí NO và 1 lượng chưa xác định khí O2 vào trong một bình kín có dung tích 1 lít ở 40oC

  để xảy ra phản ứng 2NO + O2  <----->  2NO2

  Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng ta được hỗn hợp khí có 0,00156 mol O2 và 0,5 mol NO2.

  Hằng số cân bằng K ở nhiệt độ này có giá trị là:

  A. 4,,42                B. 40,1            C. 71,2                 D. 214

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)