YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 213 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 8 trang 213 SGK Hóa học 10 nâng cao

Cho biết phản ứng sau:

H2O(k) + CO(k) ⇌ H2(k) + CO2(k)

ở 700oC hằng số cân bằng KC = 1,873. Tính nồng độ H2O và CO ở trạng thái cân bằng, biết rằng hỗn hợp ban đầu gồm 0,300 mol H2O và 0,300 mol CO trong bình 10 lít ở 700oC.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

CM H2O ban đầu = 0,03 mol/l

CCO ban đầu = 0,03 mol/l

Gọi x là nồng độ nước phản ứng:

                   H2O     +       CO       ⇔   H2 + CO2

Phản ứng      x                 x

Cân bằng  (0,03-x)     (0,03-x)             x        x

Ta có:

\(K = \frac{{{x^2}}}{{{{(0,03 - x)}^2}}} = 1,873 \to x = 0,017\)

Vậy : [H2O] = 0,03 – 0,017 = 0,013 (M); [CO] = 0,013 (M)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 213 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON