YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.14 trang 85 SBT Hóa học 10

Bài tập 38.14 trang 85 SBT Hóa học 10

Xét các hệ cân bằng trong bình kín :

C(r) + H2O (k) ⥩  CO (k) + H2­ (k)       ∆H > 0         (1)

CO (k) + H2O (k) ⥩  CO2 (k) + H2  (k)     ∆H < 0    (2)

Các cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một trong các điều kiện sau :

a) Tăng nhiệt độ.

b) Thêm lượng hơi nước vào.

c) Lấy bớt H2 ra.

d) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.14

a) (1) ∆H > 0 phản ứng thu nhiệt ⇒ tăng nhiệt độ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận;

(2) ) ∆H < 0 phản ứng tỏa nhiệt ⇒ tăng nhiệt độ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

b) Hơi nước đều là chất tham gia phản ứng của hai phản ứng ⇒ khi thêm lượng hơi nước: (1) chiều thuận;  (2) chiều thuận.

c) H2: sản phâm ⇒ nồng độ H2 giảm ⇒ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

(1) chiều thuận; (2) chiều thuận.

d) (1) chiều nghịch; do áp suất sau phản ứng thuận tăng ⇒ tăng áp suất , cân bằng chuyển nghịch

(2) không đổi, do áp suất trước và sau phản ứng không đổi.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.14 trang 85 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Trang

  cho phản ứng xảy ra trong bình khí

  CaCO3=>CaO+CO2

  với đen ta H=+178kj

  a, phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt.vì sao

  b, cân bằng dịch chuyển về phía nào khi giảm nhiệt độ phản ứng và tăng nồng độ khí CO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch và dịch chuyển theo chiều nào khi giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi:

  a) CH4(k) + H2O(k)   CO(k) + 3H2(k)

  b) CO2(k) + H2(k)   CO(k) + H2O(k)

  c) 2SO2(k) + O2(k)  2SO3(k)

  d) 2HI   H2(k) + I2(k)

  e) N2O4(k)  2NO2(k)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín :

                           C(r) + H2O(k)  ⇔ CO(k) + H2(k)      ΔH > 0    (1)

                         CO(k) + H2O(k)  ⇔ CO2(k) + H2(k)  ΔH < 0    (2).

      Các cân bằng sẽ chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một trong các điều kiện sau : tăng nhiệt độ , thêm lượng hơi nước vào , thêm khí H2 vào , tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống , dùng chất xúc tác .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON