YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 213 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 7 trang 213 SGK Hóa học 10 nâng cao

Cho biết phản ứng thuận nghịch sau:

H2(k) + I2(k) ⇌ 2HI(k)

Nồng độ các chất lúc cân bằng ở nhiệt độ 430oC như sau:

[H2] = [I2] = 0,107M; [HI] = 0,786M

Tính hằng số cân bằng Kcủa phản ứng ở 430oC.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Biểu thức tính hằng số cân bằng

\({K_C} = \frac{{{{[HI]}^2}}}{{[{H_2}].[{I_2}]}}\)

Thay các giá trị [HI] = 0,786M; [H2] = [I2] = 0,107M

Vậy: \({K_C} = \frac{{{{(0,786)}^2}}}{{{{(0,107)}^2}}} = 53,96\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 213 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON