YOMEDIA
UREKA

Bài tập 38.6 trang 83 SBT Hóa học 10

Bài tập 38.6 trang 83 SBT Hóa học 10

Từ thế kỉ XIX, người ta đã nhận ra rằng trong thành phần khí lò cao (lò luyện gang) vẫn còn khí cacbon monoxit (CO). Người ta đã tìm đủ mọi cách để phản ứng hoá học xảy ra hoàn toàn. Chẳng hạn tăng chiều cao củ lò, tăng nhiệt độ luyện gang,... Tuy nhiên khí lò cao vẫn còn CO Hãy cho biết nguyên nhân ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.6

Phản ứng hoá học khử sắt oxit bằng cacbon monoxit là không hoàn toàn.

Fe3O+ 2C ⥩ 3Fe + 2CO2

Các việc như tăng nhiệt độ hay tăng chiều cao chỉ làm cân bằng chuyển dịch sang chiều thuận mà không làm phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Ngoài ra, phản ứng tạo thành khí CO:

C + O2 → CO2

C + CO2 → 2CO

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.6 trang 83 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON