YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 213 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 10 trang 213 SGK Hóa học 10 nâng cao

Iot bị phân hủy bởi nhiệt theo phản ứng sau:   I2(k) ⇌ 2I(k)

Ở 727oC hằng số cân bằng KC là 3,80.10-5. Cho 0,0456 mol I2 vào ưong bình 2,30 lít ở 727°C. Tính nồng độ I2 và I ở trạng thái cân bằng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Ta có:  CM (I2) = 0,0198 M

Gọi nồng độ iot bị chuyển hóa là x

                    I2(k)   ⇌     2I(k)

Phản ứng:    x

Cân bằng:   0,0198 - x      2x

Ta có:

\(K = \frac{{4{x^2}}}{{0,0198 - x}} = 3,{8.10^{ - 5}} \to x = 0,{434.10^{ - 3}}\)

Vậy: [I2] = 0,0198 – 0,000434 = 0,0194M; [I] = 0,86.10-3M

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 213 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF